• Lorem ipsum

Privacy Verklaring Burned Basketbal B.V. zoals opgesteld op 24-05-2018.

Burned Basketbal B.V., gevestigd te Boxtel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.burnedsports.nl

Burgakker 15

5281 CH Boxtel

T: +31736899454

E: [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Burned Basketbal B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Persoonsgegevens over uw interesses, actief door uzelf opgegeven zoals welke sporten u interessant vindt

- Persoonsgegevens over de maten van uw kledingstukken en/of schoenen

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Burned Basketbal B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Creëren van persoonlijk toegespitste marketing inhoud van de uitingen van Burned Basketbal B.V.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Burned Basketbal B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- Burned Basketbal B.V. gebruikt ook de data om uw gedrag op de website te analyseren en op basis daarvan direct een betere ervaring te bieden. Dit is bijvoorbeeld wanneer u een chat start op www.burnedsports.nl. Zo kunnen wij zien welke producten u bekijkt zodat we bijvoorbeeld sneller begrijpen waar uw vraag in de chat over gaat.

De manier waarop we gegevens verzamelen

Burned Basketbal B.V. verwerkt enkel persoonsgegevens waarvan door de persoon in kwestie zelf actief gekozen is om deze informatie met ons te delen. Burned Basketbal B.V. verzamelt uw gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier of het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten. Ook worden uw gegevens verzamelt wanneer u deze in een van onze fysieke winkels verstrekt wanneer u een klanten account aanmaakt, bijvoorbeeld tijdens het afrekenen van uw producten. Burned Basketbal B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door u is gegeven, een overeenkomst die u met Burned Basketbal B.V. heeft gesloten of op grond van een wettelijke plicht.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Burned Basketbal B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 7 jaar.Delen van persoonsgegevens met derden

Burned Basketbal B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Burned Basketbal B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Burned Basketbal B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Burned Basketbal B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht van de bedrijven waar wij mee samenwerken en cookies voor ons plaatsen:

Livechat (Robin)

GoogleAnalytics

GoogleAdwords

Advertentie optimalisatie

Facebook

Instagram

Extra toelichting op de Livechat (Robin), uitgevoerd door derde partij Robin Software B.V.:

ROBIN Software B.V. - www.RobinHQ.com - Dit zijn enkel session cookies om de Contact en Chat functies te laten werken. Privacy policy: https://www.robinhq.com/privacy-policy

3rd Party Cookies Microsoft Application Insights - anonieme statistieken ten behoeve van het functioneren van de applicatie, specifiek het meten van het aantal bezoekers dat een chat kan starten. Privacy Policy: http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&Docum entTypeId=46 Attachment 4, Microsoft Volume Licensing Terms and Documentation

Surfly Cobrowsing - www.surfly.com - indien de functie is geactiveerd om bezoekers visuele bijstand te verlenen tijdens het chatten met de klantenservice Privacy Policy: https://www.iubenda.com/privacy-policy/605791/legal see: Surfly Cobrowsing

Fullstory - www.fullstory.com - kan worden ingeschakeld als er ondersteuning vanuit ROBIN nodig is om een probleem in de werking van de ROBIN-applicatie op de website te onderzoeken Privacy Policy: https://www.fullstory.com/legal/privacy/

Google Analytics - https://analytics.google.com/ - wij gebruiken deze cookies om (anonieme) Events van de bezoekers te sturen naar de Google Analytics account van de website (geen account van ROBIN). Privacy Policy: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Burned Basketbal B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Burned Basketbal B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Burned Basketbal B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief

"Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u op basis van uw toestemming, conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG, regelmatig de Burned e-mailnieuwsbrief te sturen.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e- mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring." Wanneer u zich in meerdere nieuwbriefselecties bevind kunt u melden per mail geen nieuws meer te willen ontvangen van ons. Wij wissen uw gegevens dan uit al onze bestanden. Automatisch kunt u ook geen gebruik meer maken van extra acties en wordt u niet op de hoogte gehouden van kortingen of verhuizingen van onze vestigingen. Wanneer u in onze winkels shops zal u ook niet meer de mogelijkheid hebben de bon per mail te ontvangen. Tot en alleen dan wanneer u ons wederom toestemming geeft dit te doen in de fysieke winkel.

U kunt u afmelden op onze nieuwsbrief door een bericht te sturen naar [email protected] of het contact formulier in te vullen.